WorldIXI Polska S.A.GRUPA JWPROJAN

e-mail: worldixi@worldixi.pl

tel.: +48 22 548 91 70

piątek, 08 Czerwca 2012

WorldIXI Polska S.A.

WorldIXI Polska S.A. powstała w marcu 2007 roku. Jest jedną ze spółek GRUPY JW PROJAN. Firma zajmuje się analizą, projektowaniem, budową oraz wdrożeniami systemów informatycznych dla medycyny, ratownictwa, zarządzania kryzysowego i podmiotów korzystających z rozwiązań z zakresu monitorowania i rezerwacji usług.

WorldIXI Polska S.A. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów do spraw informatyki i medycyny.

Czytaj dalej ...

Główna działalność

  • Projektowanie systemów IT
  • Modelowanie procesów
  • Konsulting
  • Programy naprawcze

skoncentrowane w obszarach:

    • Medycyna
    • Zarządzanie kryzysowe


WorldIXI Polska S.A., ul. Wyczólki 71, 02-820 Warszawa
KRS: 0000285047 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
NIP: 9512226982, Kapitał zakładowy: 14 500 000 PLN.